Đây là nơi Đạt chia sẽ các kinh nghiệm cũng như các kiến thức SEO Specialist của mình

December 15, 2020

Cách Google đối phó với các Website có nhiều quảng cáo, Ads

Sau đây ta sẽ liệt kê một số yếu tố ảnh hưởng đến cách Google Tìm kiếm xử lý các trang web đầy quảng cáo Ads