Đây là nơi Đạt chia sẽ các kinh nghiệm cũng như các kiến thức SEO Specialist của mình

November 15, 2020
Google xác nhận Core Web Vitals sẽ là tín hiệu xếp hạng cho các kết quả tìm kiếm vào tháng 5/2021. Vậy Core Web Vitals là gì?

Core Web Vitals là gì? Cách tối ưu chỉ số thiết yếu Website

Google xác nhận Core Web Vitals sẽ là tín hiệu xếp hạng cho các kết quả tìm kiếm vào tháng 5/2021. Vậy Core Web Vitals là […]